22.06.2017

Jedným zo sponzorov nového dielu Transformers je aj ®