...

IF YOU can think, think big .

MY Navrhujeme Vyvíjame Vyrábame Vzdelávame

Kontaktuj nás .

Špecializujeme sa na návrh, vývoj a výrobu vozidiel a lietadiel od počiatočných náčrtov až po finálne výrobky. Okrem toho naša letecká akadémia ponúka výcvik pilotov na našich lietadlách, ktoré aj predávame.

Bratislava, Slovakia

ATTACK PROGRESUS AIR
  • Progresus Attack Air s.r.o.
  • Air Transport Europe building
  • Airport Bratislava, 820 01 

kontakt

pre investorov

Máte záujem o Attack Green Craft? Rezervujte si miesto na našej skupinovej prezentácii.

ČO JE V PREZENTÁCII?

KTO

Dick Kvetňanský, zakladateľ

ČO

Exkluzívne informácie o dodávke ATTACK GREEN CRAFT, ktoré zatiaľ nie sú dostupné verejnosti

AKO

30 minútová prezentácia + Q&A cez ZOOM

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.